İkrami Özturan
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin İmaretoğlu
Başkan Yrdc. 
İlkay Nerat
 Sayman / Korolardan Sorumlu Yönetici
Filiz Öztimur
Korolardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi /Sekreter
Ülkü Oral Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi / Atölyelerden Sorumlu Yönetici