İkrami Özturan
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin İmaretoğlu
Başkan Yrdc. / TSM İstanbul Korosu Sorumlu Yöneticisi
İlkay Nerat
İktisadi İşletmeden Sorumlu Başkan Yrdc. / Sayman
Filiz Öztimur
Yönetim Kurulu Üyesi
Ülkü Oral Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi