İkrami Özturan
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin İmaretoğlu
Başkan Yrdc. / İdari İşlerden Sorumlu Yönetici
İlkay Nerat
 Sayman
Filiz Öztimur
Korolardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi /Sekreter
Ülkü Oral Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi