İkrami Özturan
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin İmaretoğlu
Başkan Yrdc. / İdari İşlerden Sorumlu Yönetici
İlkay Nerat
İktisadi İşletmeden Sorumlu Başkan Yrdc. / Sayman
Filiz Öztimur
Korolardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Ülkü Oral Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi