THM repertuvar çalışmaları Nursaç Doğanışık yönetimindeki  THM İstanbul Korosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalarımızda T.H.M. ezgilerinin oluşturan Metrik yapı, melodik yapı ve söz (şiir) yapısının anlaşılabilmesi amacı ile; Anadolu’da farklı bölgelerde icra edilen bu müzik eserlerinin tahlil edilmesi, 2 zamanlı ezgilerden başlayarak en büyük usullü olan ezgileri tanımak ve bu ezgilerin söyleyiş biçimlerini dikte ederek anlaşılmasını sağlamak esas alınmaktadır.

Repertuvar yılda 2-3 kez icra edilen İstanbul,  şehir dışı ve yurt dışı konserlerimizin konseptine uygun şekilde düzenlenmektedir.

Konser repertuvarında olmasa bile, geçilmesinde fayda görülen eserler derslerin programlarına dahil edilmekte ve koristlerin / solistlerin repertuvarına/eser icra etme yeteneklerine katkı sağlanmaktadır.