Selçuk Ünv Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mezahir Ertuğ Avşar ziyaretiyle bizleri onurlandırdı…