İşletmenin kuruluş amacı;

 • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü sanatsal faaliyete (konser, festival, sergi, çalıştay, gösteri, workshop, sempozyum, söyleşi, eğlence, anma/saygı gecesi, şenlik vb) ilişkin organizasyonu bizzat tertip etmek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve özel/tüzel kişilerin açacağı ihaleli/veya doğrudan verilen etkinlikleri üstlenmek, icra etmek,
 • Sanat alanında her türlü yazılı ve görsel (kitap, dergi, broşür, CD, DVD vb) hazırlamak, bastırmak ve yayınlamak,
 • Resim/heykel/seramik/fotoğraf vb ürünlerin koleksiyonunu ve satışını yapmak,
 • Sanatsal ürünlerin imalatını ve satışını yapmak,
 • Sanatsal bir ürünün bayiliğini almak ve satışını yapmak,
 • Kültürel ve sanatsal geziler/turlar düzenlemek,
 • Kültürel ve sanatsal danışmanlık hizmeti vermek,
 • Lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,
 • Sanat kafe/kitaplık açmak,
 • Sanat kampları/workshopları düzenlemek,
 • Güzel sanatlarla ilgili kurslar düzenlemek,
 • Taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmektir.