TSM Koromuzun 8-11 Haziran 2018 tarihlerinde Cezayir’de düzenlediği turnenin haber Cezayir’in tirajı en yüksek dergisinde dört sayfa haber oldu.
“Le parfum Ottoman a l’honneur” yani Osmanlı kokusuna sahip başlığıya okurlarına haber yapan dergi, konserden övgüyle bahsetti.