Derneğimiz tüzüğü itibariyle;
1.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2.Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
4.Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
5.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
6.Mevzuata uygun şekilde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
7.Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
8.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
9.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
10-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, 15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak vb. çalışmaları yürütmektedir.
Yukarıdaki çalışmalarını sürdürmekte olan derneğimize ve Türk Sanatına katkı için bağış yapabilirsiniz.

Bağışçımız olun, sanatın ve müziğin içinde de var olun!

Türk Sanatı ve sanatsal eğitime destek için arzu ederseniz, düzenli bağışçı olun, FAMİ Ailesinin daimi bir ferdi olun…

FAMİ Musiki ve Sanat Derneği, sivil toplum kuruluşu ve kar amacı gütmeyen bir kurum olup izin almaksızın yardım toplama hakkına sahiptir.

DERNEK KURUMSAL HESAP NO: GarantiBBVA Yukarı Acıbadem Şubesi

Hesap No: 1593 – 6299455

IBAN: TR08 0006 2001 5930 0006 2994 55

—————-

DERNEK KURUMSAL HESAP NO: ING Ümraniye Şubesi

Hesap No: 158 – 15908111-MT-1

IBAN: TR77 0009 9015 9081 1100 1000 03

DERNEK İLETİŞİM : Dernek Saymanı- İlkay Nerat (0.532.5985351)